ÁSZF ideiglenes kiegészítése

Információk

ÁSZF ideiglenes kiegészítése

Általános Szerződési Feltételek ideiglenes kiegészítése

1. Bevezetés

A kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF), tartalmazzák a www.tickets.efott.hu weboldalon (továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Fogyasztó) általi használatának feltételeit.

A Szolgáltató

Név: EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: EFOTT Kft.)

Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8

Levelezési cím: 1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8.

 

2. Az ÁSZF ideiglenes kiegészítése

Az ÁSZF ideiglenesen kiegészítésre kerül, de kizárólag „EFOTT fesztivál 2021-re”, mint rendezvényre (továbbiakban: EFOTT fesztivál) vonatkozólag.

3./ Rendelkezések a COVID-19 pandémiára figyelemmel

3.1. A COVID-19 pandémiára (továbbiakban: járvány) figyelemmel, ami jelentősen befolyásolhatja az EFOTT Fesztivál megvalósíthatóságát a következő rendelkezések kerülnek rögzítésre.

3.2. A járványt olyan rendkívüli körülmény, aminél nem elvárható az EFOTT Kft-től, hogy a körülményt el tudja hárítani, vagy mindenben előre tudja látni következményeit, az rajta kívül állva, a szolgáltatás teljesítését befolyásolhatja.

3.3. Az EFOTT Kft. a következőket rögzíti a EFOTT Fesztivál esetleges elhalasztásával, más helyszínre való áthelyezésével, vagy strukturális átszervezésével (programok, terület nagyság, kiépítés, technika, stb.)(továbbiakban együtt: EFOTT Fesztivál módosítása) kapcsolatosan.

3.3.1. Az EFOTT Kft. 2021-ben jogosult egyoldalúan elhalasztani a EFOTT Fesztivált egy későbbi időpontra, az eredeti kezdő időpontot (2021. augusztus 11.) megelőző legalább harminc (30) nappal korábban.

Az EFOTT Kft. ezt követően még egy alkalommal jogosult arra, hogy a EFOTT Fesztivált elhalassza egy későbbi időpontra az újabb tervezett kezdő időpontot megelőző legalább harminc nappal korábban.

Az EFOTT Kft. a www.efott.hu honlapon keresztül köteles írásban Fogyasztót a EFOTT Fesztivál elhalasztásáról tájékoztatni.

A EFOTT Fesztivál időpontjának elhalasztása együtt járhat a EFOTT Fesztivál helyszínének megváltoztatásával (3.3.2.), vagy a EFOTT Fesztivál strukturális átszervezésével (3.3.3) is, vagy mindkettővel egyidejűleg, is, de megvalósulhat önmagában is.

3.3.2. A EFOTT Fesztivál helyszínét is jogosult az EFOTT Kft. egyoldalúan megváltoztatni 2021-ben, ugyanazon szabályok szerint, mint ahogyan a EFOTT Fesztivál elhalasztására jogosult.

A EFOTT Fesztivál helyszínének megváltoztatása együtt járhat a EFOTT Fesztivál időpontja elhalasztásával (3.3.1.), vagy a EFOTT Fesztivál strukturális átszervezésével (3.3.3) is, vagy mindkettővel egyidejűleg, is, de megvalósulhat önmagában is.

3.3.3. A EFOTT Fesztivál strukturális szervezése (programok, terület nagyság, kiépítés, technika, stb.) tekintetében is jogosult az EFOTT Kft. egyoldalúan változtatni 2021-ben, ugyanazon szabályok szerint, mint ahogyan a EFOTT Fesztivál elhalasztására jogosult.

A EFOTT Fesztivál strukturális átszervezése együtt járhat a EFOTT Fesztivál időpontja elhalasztásával (3.3.1.), vagy a EFOTT Fesztivál helyszínének megváltoztatásával (3.3.2) is, vagy mindkettővel egyidejűleg, is, de megvalósulhat önmagában is.

3.3.4. A EFOTT Fesztivál jegyeinek Megbízó általi visszaváltása, módosítása rendje a következő, amennyiben a EFOTT Fesztivál – a fentiek szerint – az eredetileg tervezettől eltérőn valósul meg.

Amennyiben a EFOTT Fesztivál az eredetivel azonos, vagy hasonló minőségben (legalább a fellépők, befogadóképesség tekintetében) kerül megtartásra, akkor a jegyek visszaváltására nem kerülhet sor.

Amennyiben lényegesen megváltozik a EFOTT Fesztivál minősége (legalább a fellépők, befogadóképesség tekintetében), a már megvásárolt jegyek visszaváltására akkor sem kerülhet sor. Ebben az esetben azonban a már megvásárolt jegyekhez a Megbízó biztosít egy, a fesztivál helyszínén, és ideje alatt lefogyasztható vouchert. Ennek részletes feltételeit az EFOTT Fesztivál módosítása esetén a EFOTT Fesztivál hivatalos honlapján (www.efott.hu) közzéteendő, a nevezett jegytípusról szóló leírás fogja tartalmazni.

Amennyiben az EFOTT Fesztivál elmarad a Megbízó a jegyek visszaváltását 3 % + ÁFA, azaz három százalék plusz ÁFA kezelési költség mellett biztosítja.

Emellett az EFOTT Fesztivál elmaradása esetén a Fogyasztó dönthet akként, hogy jegyét nem váltja vissza, ekkor az érvényes lesz következő évi EFOTT Fesztiválra.

Az EFOTT Fesztivál elmaradása esetén a Fogyasztó dönthet továbbá akként, hogy megvásárolt jegyét nem teljes, hanem egy általa szabadon meghatározott összegben igényli vissza, és kéri, hogy azt „támogatói jegynek „tekintsék. Ebben az esetben a „támogatói jegy” alapján a Fogyasztó kedvezményekre jogosult. Ennek részletes feltételeit a EFOTT Fesztivál módosítása esetén az EFOTT Fesztivál hivatalos honlapján (www.efott.hu) közzéteendő, a nevezett jegytípusról szóló leírás fogja tartalmazni.

3.4. Az EFOTT Kft-nek a jelen pontok szerinti, az EFOTT Fesztivállal kapcsolatos változtatása esetén semminemű kár, elszámolási, vagy egyéb felelőssége nem áll fenn a Fogyasztóval szemben. A Fogyasztó semminemű költsége megtérítését sem követelheti, akkor sem, ha a változások esetlegesen többlet költségeket keletkeztettek volna az oldalán.

 

4. Jelen ideiglenes ÁSZF kiegészítés hatálya, az ÁSZF értelmezése

Jelen ÁSZF kiegészítés hatályba lépésének ideje: 2021. április 12.

Jelen ÁSZF kiegészítés rendelkezései határozatlan ideig, visszavonásig hatályosak maradnak.

Az ÁSZF rendelkezései a jelen kiegészítéstől függetlenül változatlanul hatályban maradnak.

Az ÁSZF kapcsolódó rendelkezéseit ezt követően csak a jelen kiegészítéssel együtt, erre különös figyelemmel, ezzel összhangban lehet alkalmazni és értelmezni, esetleges ütközés esetén a jelen ÁSZF kiegészítés rendelkezései az irányadóak.

——————————————-