Informations

ÁSZF ideiglenes kiegészítése

Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Általános Szerződési Feltételek ideiglenes kiegészítése

1. Bevezetés

A kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF), tartalmazzák a www.tickets.efott.hu weboldalon (továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Fogyasztó) általi használatának feltételeit.

A Szolgáltató

Név: EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: EFOTT Kft.)

Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8

Levelezési cím: 1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8.

 

2. Az ÁSZF ideiglenes kiegészítése

Az ÁSZF ideiglenesen kiegészítésre kerül, de kizárólag „EFOTT fesztivál 2021-re”, mint rendezvényre (továbbiakban: EFOTT fesztivál) vonatkozólag.

3./ Rendelkezések a COVID-19 pandémiára figyelemmel

3.1. A COVID-19 pandémiára (továbbiakban: járvány) figyelemmel, ami jelentősen befolyásolhatja az EFOTT Fesztivál megvalósíthatóságát a következő rendelkezések kerülnek rögzítésre.

3.2. A járványt olyan rendkívüli körülmény, aminél nem elvárható az EFOTT Kft-től, hogy a körülményt el tudja hárítani, vagy mindenben előre tudja látni következményeit, az rajta kívül állva, a szolgáltatás teljesítését befolyásolhatja.

3.3. Az EFOTT Kft. a következőket rögzíti a EFOTT Fesztivál esetleges elhalasztásával, más helyszínre való áthelyezésével, vagy strukturális átszervezésével (programok, terület nagyság, kiépítés, technika, stb.)(továbbiakban együtt: EFOTT Fesztivál módosítása) kapcsolatosan.

3.3.1. Az EFOTT Kft. 2021-ben jogosult egyoldalúan elhalasztani a EFOTT Fesztivált egy későbbi időpontra, az eredeti kezdő időpontot (2021. augusztus 11.) megelőző legalább harminc (30) nappal korábban.

Az EFOTT Kft. ezt követően még egy alkalommal jogosult arra, hogy a EFOTT Fesztivált elhalassza egy későbbi időpontra az újabb tervezett kezdő időpontot megelőző legalább harminc nappal korábban.

Az EFOTT Kft. a www.efott.hu honlapon keresztül köteles írásban Fogyasztót a EFOTT Fesztivál elhalasztásáról tájékoztatni.

A EFOTT Fesztivál időpontjának elhalasztása együtt járhat a EFOTT Fesztivál helyszínének megváltoztatásával (3.3.2.), vagy a EFOTT Fesztivál strukturális átszervezésével (3.3.3) is, vagy mindkettővel egyidejűleg, is, de megvalósulhat önmagában is.

3.3.2. A EFOTT Fesztivál helyszínét is jogosult az EFOTT Kft. egyoldalúan megváltoztatni 2021-ben, ugyanazon szabályok szerint, mint ahogyan a EFOTT Fesztivál elhalasztására jogosult.

A EFOTT Fesztivál helyszínének megváltoztatása együtt járhat a EFOTT Fesztivál időpontja elhalasztásával (3.3.1.), vagy a EFOTT Fesztivál strukturális átszervezésével (3.3.3) is, vagy mindkettővel egyidejűleg, is, de megvalósulhat önmagában is.

3.3.3. A EFOTT Fesztivál strukturális szervezése (programok, terület nagyság, kiépítés, technika, stb.) tekintetében is jogosult az EFOTT Kft. egyoldalúan változtatni 2021-ben, ugyanazon szabályok szerint, mint ahogyan a EFOTT Fesztivál elhalasztására jogosult.

A EFOTT Fesztivál strukturális átszervezése együtt járhat a EFOTT Fesztivál időpontja elhalasztásával (3.3.1.), vagy a EFOTT Fesztivál helyszínének megváltoztatásával (3.3.2) is, vagy mindkettővel egyidejűleg, is, de megvalósulhat önmagában is.

3.3.4. A EFOTT Fesztivál jegyeinek Megbízó általi visszaváltása, módosítása rendje a következő, amennyiben a EFOTT Fesztivál – a fentiek szerint – az eredetileg tervezettől eltérőn valósul meg.

Amennyiben a EFOTT Fesztivál az eredetivel azonos, vagy hasonló minőségben (legalább a fellépők, befogadóképesség tekintetében) kerül megtartásra, akkor a jegyek visszaváltására nem kerülhet sor.

Amennyiben lényegesen megváltozik a EFOTT Fesztivál minősége (legalább a fellépők, befogadóképesség tekintetében), a már megvásárolt jegyek visszaváltására akkor sem kerülhet sor. Ebben az esetben azonban a már megvásárolt jegyekhez a Megbízó biztosít egy, a fesztivál helyszínén, és ideje alatt lefogyasztható vouchert. Ennek részletes feltételeit az EFOTT Fesztivál módosítása esetén a EFOTT Fesztivál hivatalos honlapján (www.efott.hu) közzéteendő, a nevezett jegytípusról szóló leírás fogja tartalmazni.

Amennyiben az EFOTT Fesztivál elmarad a Megbízó a jegyek visszaváltását 3 % + ÁFA, azaz három százalék plusz ÁFA kezelési költség mellett biztosítja.

Emellett az EFOTT Fesztivál elmaradása esetén a Fogyasztó dönthet akként, hogy jegyét nem váltja vissza, ekkor az érvényes lesz következő évi EFOTT Fesztiválra.

Az EFOTT Fesztivál elmaradása esetén a Fogyasztó dönthet továbbá akként, hogy megvásárolt jegyét nem teljes, hanem egy általa szabadon meghatározott összegben igényli vissza, és kéri, hogy azt „támogatói jegynek „tekintsék. Ebben az esetben a „támogatói jegy” alapján a Fogyasztó kedvezményekre jogosult. Ennek részletes feltételeit a EFOTT Fesztivál módosítása esetén az EFOTT Fesztivál hivatalos honlapján (www.efott.hu) közzéteendő, a nevezett jegytípusról szóló leírás fogja tartalmazni.

3.4. Az EFOTT Kft-nek a jelen pontok szerinti, az EFOTT Fesztivállal kapcsolatos változtatása esetén semminemű kár, elszámolási, vagy egyéb felelőssége nem áll fenn a Fogyasztóval szemben. A Fogyasztó semminemű költsége megtérítését sem követelheti, akkor sem, ha a változások esetlegesen többlet költségeket keletkeztettek volna az oldalán.

 

4. Jelen ideiglenes ÁSZF kiegészítés hatálya, az ÁSZF értelmezése

Jelen ÁSZF kiegészítés hatályba lépésének ideje: 2021. április 12.

Jelen ÁSZF kiegészítés rendelkezései határozatlan ideig, visszavonásig hatályosak maradnak.

Az ÁSZF rendelkezései a jelen kiegészítéstől függetlenül változatlanul hatályban maradnak.

Az ÁSZF kapcsolódó rendelkezéseit ezt követően csak a jelen kiegészítéssel együtt, erre különös figyelemmel, ezzel összhangban lehet alkalmazni és értelmezni, esetleges ütközés esetén a jelen ÁSZF kiegészítés rendelkezései az irányadóak.

——————————————-