Informations

ÁSZF ideiglenes kiegészítése

Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Általános Szerződési Feltételek ideiglenes kiegészítése

1. Bevezetés
A kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF), tartalmazza a
www.tickets.efott.hu internetes oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének igénybevevő
(továbbiakban: Fogyasztó) általi használatának feltételeit.
A Szolgáltató
Név: EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: EFOTT Kft.)
Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8., 1. em. 8.
Levelezési cím: 1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8., 1. em. 8.

2. Az ÁSZF ideiglenes kiegészítése
Az ÁSZF ideiglenesen kiegészítésre kerül, de kizárólag „EFOTT Fesztivál 2020 rendezvényre
(továbbiakban: EFOTT Fesztivál 2020) és az EFOTT Fesztivál 2021 rendezvényre
(továbbiakban: EFOTT Fesztivál 2021) vonatkozólag, és kizárólag a jelen kiegészítésben
meghatározott körben.

3. Rendelkezések a COVID-19 pandémiára figyelemmel
3.1. A COVID-19 pandémiára (továbbiakban: járvány) figyelemmel, ami jelentősen
befolyásolhatja az EFOTT Fesztivál 2020 megvalósíthatóságát a következő rendelkezések
kerülnek rögzítésre.

3.2. A járvány olyan rendkívüli körülmény, aminél nem elvárható az EFOTT Kft-től, hogy a
körülményt el tudja hárítani, vagy mindenben előre tudja látni következményeit, az rajta kívül
állva, a szolgáltatás teljesítését befolyásolhatja.

3.3. Az EFOTT Kft. a következőket rögzíti az EFOTT Fesztivál 2020-val kapcsolatosan.
3.3.1. Az EFOTT Kft. az EFOTT Fesztivál 2020-at új időpontban, 2020. augusztus 26-30 között
tartja meg Sukoró-Velencén (eredeti időpont 2020. július 15-20. volt). Amennyiben ezen
időpontban sem lenne a rendezvény – bármely okból – megtartható, akkor az EFOTT
Fesztivál 2020 véglegesen elmarad.
3.3.2. Az EFOTT Kft. a Fogyasztót a www.efott.hu internetes oldalon keresztül, és annak
regisztrált e-mail címén is köteles írásban az EFOTT Fesztivál 2020 elmaradásáról
tájékoztatni.

3.4. A EFOTT Fesztivál 2020 jegyeinek EFOTT Kft. általi visszaváltása, átírása, módosítása
rendje a következő.
3.4.1. Amennyiben az a Fogyasztó, aki 2020. május 13-a előtt vásárolta meg jegyét, és az új
időpontban tartott EFOTT Fesztivál 2020-on (2020. augusztus 26-30., Sukoró-Velence) nem
kíván részt venni, jogosult jegyét visszaváltani. Az EFOTT Kft. a visszatérítésre kerülő
ellenérték három százalékát kezelési költségként vonja le ebből az összegből.
Amennyiben az a Fogyasztó, aki 2020. május 13-a előtt vásárolta meg jegyét, és az új
időpontban tartott EFOTT Fesztivál 2020-on (2020. augusztus 26-30., Sukoró-Velence) nem
kíván részt venni, azonban az EFOTT Fesztivál 2021-en részt kíván venni, akkor jogosult
jegyét díjmentesen átíratni a saját nevére az EFOTT Fesztivál 2021-re.

Amennyiben az a Fogyasztó, aki 2020. május 13-a előtt vásárolta meg jegyét, az új
időpontban tartott EFOTT Fesztivál 2020-on (2020. augusztus 26-30., Sukoró-Velence) részt
kíván venni, akkor arra jegye saját nevére továbbra is érvényes lesz. Ebben az esetben
semmilyen átíratásra nincsen szükség a Fogyasztó részéről.
A fentiek mellett az a Fogyasztó, aki 2020. május 13-a előtt vásárolta meg jegyét – egy
alkalommal – térítésmentesen átruházhatja a hetijegyét más személyre, illetve napijegy esetén
térítésmentesen másik napra módosíthatja jegyét, de csak saját részére az új időpontban tartott
EFOTT Fesztivál 2020-ra (2020. augusztus 26-30., Sukoró-Velence) vonatkozólag.

3.4.2. Amennyiben az új időpontban tartott EFOTT Fesztivál 2020 is elmarad és a Fogyasztó az
EFOTT Fesztivál 2021-en nem kíván részt venni, jogosult jegyét visszaváltani. Az EFOTT
Kft. a visszatérítésre kerülő ellenérték három százalékát kezelési költségként vonja le ebből az
összegből.
Amennyiben az új időpontban tartott EFOTT Fesztivál 2020 is elmarad, azonban a Fogyasztó
nem kívánja jegyét visszaváltani, akkor azt díjmentesen átírhatja saját nevére az EFOTT
Fesztivál 2021-re.

3.4.3. A Fogyasztó kérésére történő jegyár visszatérítésre (bármelyik fentebbi pontban foglalt
okból is kérelmezzék azt) az új időpontban tartandó EFOTT Fesztivál 2020 utolsó tervezett
napját követő 45 (negyvenöt) napon belül kerülhet sor, ha a visszatérítéshez szükséges
valamennyi információ az EFOTT Kft. rendelkezésére áll. Abban az esetben, ha az adott
szolgáltatás névre szóló (pl. névre szóló jegy), vagy az csak adott személyre átruházható,
akkor csak a szolgáltatásra aktuálisan jogosult személy kérheti a visszatérítést.
A Fogyasztó a jegy átírási/módosítási jogával 2020. június 4. – 2020. július 31. között élhet
az új időpontban tartott EFOTT Fesztivál 2020–ra, és jelenleg az EFOTT Fesztivál 2021-re
vonatkozólag is. Amennyiben azonban az új időpontban tartandó EFOTT Fesztivál 2020 is
elmaradna, akkor Fogyasztó a jegy átírási jogának időszakát az EFOTT Fesztivál 2021-re
vonatkozólag az EFOTT Kft. a későbbiekben, külön határozza meg és teszi közzé.
Az EFOTT Fesztivál 2021-re történő jegyátírás akkor is érvényes lesz, ha EFOTT Fesztivál
2021 idején az adott Fogyasztó már nem lenne jogosult az adott jegyhez kapcsolódó
kedvezményre (pl. érvényes diákigazolvány hiányában).
Valamennyi az EFOTT Fesztivál 2021-re átírt jegy esetén a Fogyasztó új jegy helyet először
vouchert kap, amit 2021, január 1. és április 30. között válthat be jegyre.
A Fogyasztó minden jegyár visszaigénylést is minden jegy átírást/módosítást kizárólag
https://tickets.efott.hu/events/efott-2020 internetes oldalon intézhet érvényesen.

3.5. Az EFOTT Kft-nek a jelen pontok szerinti, az EFOTT Fesztivál 2020-val kapcsolatos
változtatása esetén semminemű kár, elszámolási, vagy egyéb felelőssége nem áll fenn a
Fogyasztóval szemben. A Fogyasztó semminemű költsége megtérítését sem követelheti,
akkor sem, ha a változások esetlegesen többlet költségeket keletkeztettek volna az oldalán.
3.6. Az EFOTT Fesztivál 2021 időpontját az EFOTT Kft. egy későbbi, egyelőre meg nem
határozott időpontban egyoldalúan jogosult megadni, és közzétenni. Az EFOTT Fesztivál
2021. jelenleg nem ismert időpontja alapján, és ebből fakadóan semminemű kár, elszámolási,
vagy egyéb felelőssége nem áll fenn az EFOTT Kft-nek a Fogyasztóval szemben. A
Fogyasztó semminemű költsége megtérítését sem követelheti, akkor sem, ha a megadott
időpont esetlegesen többlet költségeket keletkeztetett volna az oldalán. A Fogyasztó
elfogadja, hogy az EFOTT Fesztivál 2021 egy jövőbeni, jelenleg bizonytalan időpontban
kerül megtartásra, és jegyét erre figyelemmel írja át a fentiek szerinti esetekben.

4. Jelen ideiglenes ÁSZF kiegészítés hatálya, az ÁSZF értelmezése

Jelen ÁSZF kiegészítés hatályba lépésének ideje: 2020. június 04.
Jelen ÁSZF kiegészítés rendelkezései határozatlan ideig, visszavonásig hatályosak maradnak.
Az ÁSZF rendelkezései a jelen kiegészítéstől függetlenül változatlanul hatályban maradnak.
Az ÁSZF kapcsolódó rendelkezéseit ezt követően csak a jelen kiegészítéssel együtt, erre különös
figyelemmel, ezzel összhangban lehet alkalmazni és értelmezni, esetleges ütközés esetén a jelen
ÁSZF kiegészítés rendelkezései az irányadóak.
A kapcsolódó ÁSZF elérhető a https://efott.hu/info/hazirend/ internetes oldal alatt.

SHOP